„Zdzisław Tomzik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „ARGON” Zdzisław Tomzik w miejscowości Starcza informuje, że wyrób: plafoniera MILO (35 cm) typ 1147, kod EAN: 5908259942643 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na stwierdzone wady konstrukcyjne, co stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przez Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.