mobile-menu-btn

Ważne informacje odnośnie etykiet energetycznych, bazy EPREL oraz opraw oświetleniowych ARGON ze źródłem światła LED

01.09.2021

W związku z wchodzącymi w życie 1 września 2021 roku wymogami związanymi z Rozporządzeniem KE, chcieliśmy wyjaśnić kilka kwestii związanych z naszymi lampami:

W bazie EPREL nie będą obecne lampy ARGON, natomiast w bazie EPREL znajdą się płytki i paski z diodami LED stanowiące tzw. wyposażenie lamp ARGON;

Nie mamy obowiązku dostarczać Państwu „nowych etykiet energetycznych”, jak i oznaczać „zmienionej klasy efektywności energetycznej” w przypadku naszych opraw od dnia 1 września 2021 r., bowiem lampy ARGON są wykonane na tzw. standardowe trzonki żarówkowe (E14, E27, GU10, G9) – tj. nie zawierają źródła światła żarówkowego (W zakresie opraw na tzw. żarówki obowiązek dot. umieszczanie etykiek energetycznych nie dotyczy naszych opraw już od 25.12.2019 r.) lub są oprawami ze źródłem światła LED wykorzystującymi płytki lub paski z diodami LED, które zainstalowane w naszych oprawach są tzw. „elementami świecącymi wyjmowalnymi”;

Na opakowaniach naszych lamp czy przy oferowaniu produktu ARGON na sklepie internetowym ze źródłem światła LED nie będzie od 1 września 2021 r. obowiązku umieszczania etykiet energetycznych;

Na opakowaniach opraw oświetleniowych ARGON ze źródłem światła LED od 1 września 2021 r. znajdziecie Państwo zamiast etykiety energetycznej informację, iż: „Wyrób jest produktem wyposażonym zgodnie z zapisami rozporządzenia 2019/2015/UE”;

Przedstawimy na Państwa życzenie karty informacyjne wraz z linkiem do bazy EPREL tzw. płytek oraz pasków z diodami LED, które są instalowane w lampach ARGON i stanowią wyposażenie naszych opraw – jednak uprzedzamy, że są to dane dotyczące płytek i pasków z diodami LED – a nie naszych opraw ARGON;

W przypadku naszych nowości oferujemy Państwu kilka kolekcji ze źródłami światła GU10 AR111 15W LED 3000K – są to jednak źródła tzw. wyjmowalne i posiadamy od ich dostawcy stosowne informacje na temat klasy efektywności źródła wraz z danymi z bazy EPREL – i takie informacje znajdziecie Państwo w naszej ofercie;

Nowe przepisy w pierwszej kolejności dotyczą produktów oświetleniowych wprowadzonych na rynek po 1 września 2021 r., na produkty już obecne na rynku termin dostosowania się do wymogów mija 28 lutego 2023 r. – jest to okres przejściowy, podczas którego Sprzedawcy wymieniają etykiety na opakowaniach produktu w sklepach. W przypadku nie wyprzedania się przez 18 miesięcy zapasu ze starymi etykietami, nową etykietę (w przypadku ARGON zamiast etykiety informację „Wyrób jest produktem wyposażonym zgodnie z zapisami rozporządzenia 2019/2015/UE”) należy umieścić na opakowaniu w formie naklejki zakrywając starą etykietę. Jeśli chodzi o sprzedaż w internecie – Sprzedawca wymienia etykiety uwidocznione w sprzedaży w internecie w terminie 14 dni roboczych od dnia 1 września 2021 r. (to znaczy do dnia 20 września 2021) – tj. przy produktach ARGON w związku z tym co powyższe takiej etykiety energetycznej od dnia 1 września 2021 r. nie powinno się umieszczać – a dotychczasowe etykiety należy usunąć, aby nie wprowadzały Klientów w błąd.

UWAGA! Powyższe podsumowanie dotyczy wyłącznie opraw oświetleniowych ARGON i zostało przygotowanie zgodnie ze zleconymi badaniami oraz aktualną na dzień 31.08.2021r. wiedzą ARGON.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015
z dnia 11 marca 2019 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Art. 2 Definicje
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
„źródło światła” oznacza produkt elektryczny przewidziany do emitowania światła lub – w przypadku nieżarowego źródła światła – taki, który można dostosować w taki sposób, aby emitował światło, bądź oba te rodzaje. […]
Do źródeł światła nie należą:
a)  kostki LED ani chipy LED;
b)  pakiety LED;
c)  produkty zawierające źródło lub źródła światła, z których te źródła światła można wyjąć w celu weryfikacji;
d)  elementy elektroluminescencyjne znajdujące się w źródle światła, z którego nie można ich wyjąć w celu weryfikacji, czy stanowią źródło światła.
„produkt wyposażony” oznacza produkt zawierający co najmniej jedno źródło światła lub co najmniej jeden oddzielny osprzęt sterujący, bądź oba te rodzaje. Przykłady produktów wyposażonych obejmują oprawy oświetleniowe, które można rozmontować w celu umożliwienia oddzielnej weryfikacji źródła lub źródeł światła znajdujących się wewnątrz oprawy, urządzenia gospodarstwa domowego zawierające źródło lub źródła światła, meble (półki, lustra, gabloty) zawierające źródło lub źródła światła. Jeżeli nie można rozmontować produktu wyposażonego w celu weryfikacji źródła światła i oddzielnego osprzętu sterującego, wówczas cały produkt wyposażony uznaje się za źródło światła;

Wprowadzane przez firmę ARGON na rynki UE oprawy oświetleniowe zawierające wbudowane płytki lub paski z diodami LED spełniają więc wymagania wg. pkt. c
Jednocześnie zapewniamy Państwa, że wyposażenie naszych opraw w postaci płytek lub pasków z diodami LED zostało przebadane zgodnie z wymogami oraz jest wprowadzone do bazy EPREL.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pozostajemy do dyspozycji i kontaktu.

Z poważaniem
Zespół Lamp Argon