DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Poprawa warunków BHP – odciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracowników poprzez zastosowanie wózka HELI CBD15J-Li3 oraz zabezpieczenie pracowników przy pracy na wysokości poprzez zastosowanie wózka CROWN WAV 60.

DATA PODPISANIA UMOWY

DOFINANSOWANIE: 57 871,01 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 94 052,77 zł

DATA PODPISANIA UMOWY – styczeń 2024